قطعات مشعل

بسیاری از قطعات مشعل در انواع مشعل‌های گازی گازوییلی و دوگانه سوز مشترک هستند. در این مقاله سعی شده انواع قطعات مشعل به صورت تیتروار آورده شود . جهت آشنایی با طرز کار هر قطعه و نحوه عملکرد کلی مشعل‌ها به مقاله طرز کار مشعل مراجعه فرمایید .

بیشتر