• آبگرمکن برقی ایستاده آزمون کار مدل EV120
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • برند : آزمون
  • نوع سوخت : برقی
  • حالت نصب : زمینی
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 90 لیتر
  • ابعاد (ارتفاع،قطر) : 110*42 سانتی متر
  • عملکرد : تمام اتوماتیک
  • ترموستات : فرانسوی با ايمني دوبل
  • نوع برق مصرفی : تک فاز-220v
  • توان مصرفی : 2500 وات
  بیشتر +
 • آبگرمکن برقی ایستاده آزمون کار مدل EV150
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • برند : آزمون
  • نوع سوخت : برقی
  • حالت نصب : زمینی
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 150 لیتر
  • ابعاد (ارتفاع،قطر) : 129*42 سانتی متر
  • عملکرد : تمام اتوماتیک
  • ترموستات : فرانسوی با ايمني دوبل
  • نوع برق مصرفی : تک فاز-220v
  • توان مصرفی : 2500 وات
  بیشتر +
 • آبگرمکن برقی ایستاده آزمون کار مدل EV200
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • برند : آزمون
  • نوع سوخت : برقی
  • حالت نصب : زمینی
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 200 لیتر
  • ابعاد (ارتفاع،قطر) : 129*51 سانتی متر
  • عملکرد : تمام اتوماتیک
  • ترموستات : دارای ولوم ترموستات
  • نوع برق مصرفی : تک فاز-220v
  • توان مصرفی : 2500 وات
  بیشتر +
 • آبگرمکن برقی داوودی مدل 120
  4,850,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • برند : داوودی
  • نوع سوخت : برقی
  • حالت نصب : زمینی
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 90 لیتر
  بیشتر +
 • آبگرمکن برقی داوودی مدل 150
  5,510,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • برند : داوودی
  • نوع سوخت : برقی
  • حالت نصب : زمینی
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 120 لیتر
  بیشتر +
 • ابگرمکن برقی داوودی مدل 200
  6,020,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • برند : داوودی
  • نوع سوخت : برقی
  • حالت نصب : زمینی
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 150 لیتر
  بیشتر +
 • آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل EW50
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • برند : آزمون
  • نوع سوخت : برقی
  • حالت نصب : دیواری
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 45-40 لیتر
  • ابعاد (ارتفاع،قطر) : 84*35 سانتی متر
  • عملکرد : تمام اتوماتیک
  • ترموستات : فرانسوی با ايمني دوبل
  • نوع برق مصرفی : تک فاز-220v
  • توان مصرفی : 2000 وات
  بیشتر +
 • آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل EW67
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • برند : آزمون
  • نوع سوخت : برقی
  • حالت نصب : دیواری
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 70 لیتر
  • ابعاد (ارتفاع،قطر) : 82×37.5 سانتی متر
  • عملکرد : تمام اتوماتیک
  • ترموستات : فرانسوی با ايمني دوبل
  • نوع برق مصرفی : تک فاز-220v
  • توان مصرفی : 2000 وات
  بیشتر +
 • آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل EWH1
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • برند : آزمون
  • نوع سوخت : برقی
  • حالت نصب : دیواری
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 15لیتر
  • ابعاد (ارتفاع،عمق،عرض) : 74*18*25 سانتی متر
  • عملکرد : تمام اتوماتیک
  • ترموستات : فرانسوی با ايمني دوبل
  • نوع برق مصرفی : تک فاز-220v
  • توان مصرفی : 2000 وات
  بیشتر +
 • نمایندگی آزمون در اصفهان-EWH2
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • برند : آزمون
  • نوع سوخت : برقی
  • حالت نصب : دیواری
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 10 لیتر
  • ابعاد (ارتفاع،عمق،عرض) : 56×25×18 سانتی متر
  • عملکرد : تمام اتوماتیک
  • ترموستات : فرانسوی با ايمني دوبل
  • شیر اطمینان : ندارد
  • نوع برق مصرفی : تک فاز-220v
  • توان مصرفی : 2000 وات
  بیشتر +
 • آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل خورشید
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • برند : آزمون
  • نوع سوخت : برقی
  • حالت نصب : دیواری
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 17 لیتر
  • ابعاد (ارتفاع،عمق،عرض) : 57×34×21 سانتی متر
  • عملکرد : تمام اتوماتیک
  • ترموستات : فرانسوی با ايمني دوبل
  • نوع برق مصرفی : تک فاز-220v
  • توان مصرفی : 2000 وات
  بیشتر +
 • آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل زود جوش
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • ابعاد (ارتفاع،قطر) : 16×42 سانتی متر
  • نوع برق مصرفی : تک فاز-220v
  • عملکرد : تمام اتوماتیک
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 10 لیتر
  • ترموستات : فرانسوی با ايمني دوبل
  • شیر اطمینان : ندارد
  • برند : آزمون
  • حالت نصب : دیواری
  • نوع سوخت : برقی
  بیشتر +
 • آبگرمکن برقی دیواری داوودی مدل 100 مکعبی
  4,330,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • برند : داوودی
  • نوع سوخت : برقی
  • حالت نصب : دیواری
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 70 لیتر
  بیشتر +
 • آبگرمکن برقی دیواری داوودی مدل 15
  2,400,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • برند : داوودی
  • نوع سوخت : برقی
  • حالت نصب : دیواری
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 12 لیتر
  بیشتر +
 • آبگرمکن برقی دیواری داوودی مدل 20
  2,450,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • برند : داوودی
  • نوع سوخت : برقی
  • حالت نصب : دیواری
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 15لیتر
  بیشتر +
 • آبگرمکن برقی دیواری داوودی مدل 25
  2,750,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • برند : داوودی
  • نوع سوخت : برقی
  • حالت نصب : دیواری
  • مخزن ذخیره آبگرم : مخزن گالوانیزه با حجم 20 لیتر
  بیشتر +