مشعل ایران رادیاتور

مشعل ایران رادیاتور از اواسط دهه 70 در گروه محصولات ایران رادیاتور قرارگرفت. در حال حاضر انواع مشعل گازسوز گازوییل سوز و دوگانه سوز در این گروه تولیدی با برند ایران رادیاتور تولید می‌گردد. از مشعل‌های این شرکت در انواع کاربری‌های دیگ های حرارت مرکزی , انواع کوره‌های آجرپزی , نانوایی و خشک کن‌های صنعتی و … استفاده می‌گردد.

بیشتر
 • مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DJ 2
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 190,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : یک مرحله ای
  • قدرت موتور : 240 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 11 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : دستی
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 1 اینچ
  • عملکرد : عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
  • برند : ایران رادیاتور
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 0
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 325,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : یک مرحله ای
  • قدرت موتور : 90 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 15.3 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : دستی
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 1 اینچ
  • فیلتر هوا : نیاز به فیلتر و نازل گازوئیل با ظرفیت مناسب
  • برند : ایران رادیاتور
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 0SP
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 395,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 90 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 15.3 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 1/2 اینچ
  • عملکرد : عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
  • برند : ایران رادیاتور
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 1BSP
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 850,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 1.5 KW
  • نوع برق مصرفی : 3 فاز
  • قطر لوله شعله پوش : 16.5 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 2 اینچ
  • عملکرد : عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
  • برند : ایران رادیاتور
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 1SP
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 550,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 1.5 KW
  • نوع برق مصرفی : 3 فاز
  • قطر لوله شعله پوش : 16.5 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 2 اینچ
  • عملکرد : عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
  • برند : ایران رادیاتور
  بیشتر +
 • برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 1,500,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 3 KW
  • نوع برق مصرفی : 3 فاز
  • قطر لوله شعله پوش : 19.4 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 2 اینچ
  • عملکرد : عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
  • برند : ایران رادیاتور
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 2A
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 1,200,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 2.2 KW
  • نوع برق مصرفی : 3 فاز
  • قطر لوله شعله پوش : 19.4 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 2 اینچ
  • عملکرد : عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
  • برند : ایران رادیاتور
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 2SP
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 1,800,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 4 KW
  • نوع برق مصرفی : 3 فاز
  • قطر لوله شعله پوش : 21.9 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 1/2 اینچ
  • عملکرد : عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
  • برند : ایران رادیاتور
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 3
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 3,000,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 7.5 KW
  • نوع برق مصرفی : 3 فاز
  • قطر لوله شعله پوش : 31 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 4 اینچ
  • عملکرد : عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
  • برند : ایران رادیاتور
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 3SP
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 4,000,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 11 KW
  • نوع برق مصرفی : 3 فاز
  • قطر لوله شعله پوش : 34.1 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 4 اینچ
  • عملکرد : عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
  • برند : ایران رادیاتور
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DR 2
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • برند : ایران رادیاتور
  • قدرت گرمادهی : 86,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 90 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 8.8 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : دستی
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 1/2 اینچ
  • عملکرد : عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
  بیشتر +
 • مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل JPE80/1
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 160,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : گازوئیل
  • نحوه احتراق : یک مرحله ای
  • قدرت موتور : 240 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 11 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : دستی
  • عملکرد : عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
  • برند : ایران رادیاتور
  بیشتر +
 • مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل JPE80/2
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 232,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : گازوئیل
  • نحوه احتراق : یک مرحله ای
  • قدرت موتور : 240 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 11.5 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : دستی
  • عملکرد : عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
  • برند : ایران رادیاتور
  بیشتر +
 • مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل PDE 0
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 300,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : گازوئیل
  • نحوه احتراق : یک مرحله ای
  • قدرت موتور : 550 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 15.3 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : دستی
  • عملکرد : عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
  • برند : ایران رادیاتور
  بیشتر +
 • مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل PDE 0H
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 400,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : گازوئیل
  • نحوه احتراق : یک مرحله ای
  • قدرت موتور : 550 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 15.3 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : هیدرولیک
  • عملکرد : عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
  • برند : ایران رادیاتور
  بیشتر +
 • مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل PDE 0SP
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 400,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : گازوئیل
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 550 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 15.3 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • عملکرد : عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
  • برند : ایران رادیاتور
  بیشتر +