مهپاش و رطوبت ساز

امروزه با توجه به خشکی و گرمی هوای ایران استفاده از مهپاش یا همان رطوبت ساز افزایش روزافزونی داشته است .به منظور خنکی هوا گرفته تا زیبایی بخشی به محیط و بالا بردن و بهینه سازی صنعت .مهپاش ها با توجه به نوع کارکرد و محیط مورد استفاده به سه دسته کلی تقسم میشوند . با توجه به نیاز هر صنعت مورد متناسب را میتوان استفاده نمود. از موارد استفاده مهپاش میتوان به گلخانه , سالن های پرورش قارچ , دمداری گاوداری ها , چاپخانه ها , کارخانجات ریسندگی و بافندگی و … اشاره کرد.

رطوبت سازها با توجه به نوع تولید بخار و مه به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند.

بیشتر