• نمایندگی میدیا در اصفهان-mission 12h11i
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • عملکرد : سرمايش و گرمایش + اینورتر
  • مساحت تحت پوشش تا : 17 تا 22 متر مربع (براساس شرایط)
  • حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی : 22 متر
  • پرتاب باد : 10 متری و چرخش هوا در 4 جهت
  • صفحه نمایشگر : مخفی
  • سیستم تشخیص تعداد نفرات : دارد
  • گاز مبرد : R410
  • کمپرسور : روتاری
  • برند : میدیا
  • ظرفیت کولرگازی : 12000
  • حالت نصب : دیواری
  • اینورتر : دارد
  بیشتر +
 • نمایندگی میدیا در اصفهان-mission 18h10i
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • عملکرد : سرمايش و گرمایش + اینورتر
  • مساحت تحت پوشش تا : 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)
  • حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی : 28 متر
  • سیستم توربو : دارد
  • سیستم تشخیص تعداد نفرات : دارد
  • گاز مبرد : R410
  • کمپرسور : روتاری
  • برند : میدیا
  • ظرفیت کولرگازی : 18000
  • حالت نصب : دیواری
  • اینورتر : دارد
  بیشتر +
 • نمایندگی میدیا در اصفهان-mission 24h10i
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • عملکرد : سرمايش و گرمایش + اینورتر
  • مساحت تحت پوشش تا : 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
  • حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی : 48 متر
  • سیستم توربو : دارد
  • سیستم تشخیص تعداد نفرات : دارد
  • گاز مبرد : R410
  • کمپرسور : روتاری
  • برند : میدیا
  • ظرفیت کولرگازی : 24000
  • حالت نصب : دیواری
  • اینورتر : دارد
  بیشتر +
 • نمایندگی میدیا در اصفهان-mission 30h10i
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • عملکرد : سرمايش و گرمایش + اینورتر
  • مساحت تحت پوشش تا : 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
  • حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی : 28 متر
  • سیستم توربو : دارد
  • سیستم تشخیص تعداد نفرات : دارد
  • گاز مبرد : R410
  • کمپرسور : روتاری
  بیشتر +
 • نمایندگی میدیا در اصفهان-mission 9h11i
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • عملکرد : سرمايش و گرمایش + اینورتر
  • مساحت تحت پوشش تا : 12 تا 15 متر مربع (براساس شرایط)
  • حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی : 22 متر
  • سیستم توربو : دارد
  • سیستم تشخیص تعداد نفرات : دارد
  • گاز مبرد : R410
  • کمپرسور : روتاری
  • برند : میدیا
  • ظرفیت کولرگازی : 9000
  • حالت نصب : دیواری
  • اینورتر : دارد
  بیشتر +
 • نمایندگی میدیا در اصفهان-mission-tropical12c3
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • عملکرد : سرمایش
  • مساحت تحت پوشش تا : 17 تا 22 متر مربع (براساس شرایط)
  • حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی : 10 متر
  • صفحه نمایشگر : مخفی
  • سیستم تشخیص تعداد نفرات : دارد
  • گاز مبرد : R22
  • کمپرسور : روتاری
  • برند : میدیا
  • ظرفیت کولرگازی : 12000
  • حالت نصب : دیواری
  • اینورتر : ندارد
  بیشتر +
 • نمایندگی میدیا در اصفهان-mission-tropical18c3
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • عملکرد : سرمایش
  • مساحت تحت پوشش تا : 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)
  • حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی : 15 متر
  • صفحه نمایشگر : مخفی
  • سیستم تشخیص تعداد نفرات : دارد
  • گاز مبرد : R22
  • کمپرسور : پیستونی
  • برند : میدیا
  • ظرفیت کولرگازی : 18000
  • حالت نصب : دیواری
  • اینورتر : ندارد
  بیشتر +
 • نمایندگی میدیا در اصفهان-mission-tropical24c3
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • عملکرد : سرمایش
  • مساحت تحت پوشش تا : 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
  • حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی : 18 متر
  • صفحه نمایشگر : مخفی
  • سیستم تشخیص تعداد نفرات : دارد
  • گاز مبرد : R22
  • قابلیت کارکرد در مناطق : معتدل و حاره ای
  • کمپرسور : پیستونی
  • برند : میدیا
  • ظرفیت کولرگازی : 24000
  • حالت نصب : دیواری
  • اینورتر : ندارد
  بیشتر +
 • نمایندگی میدیا در اصفهان-mission-tropical30c3
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • عملکرد : سرمایش
  • مساحت تحت پوشش تا : 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
  • حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی : 23 متر
  • صفحه نمایشگر : مخفی
  • سیستم تشخیص تعداد نفرات : دارد
  • گاز مبرد : R22
  • قابلیت کارکرد در مناطق : معتدل و حاره ای
  • کمپرسور : پیستونی
  • برند : میدیا
  • ظرفیت کولرگازی : 30000
  • حالت نصب : دیواری
  • اینورتر : ندارد
  بیشتر +
 • نمایندگی میدیا در اصفهان-mission-tropical36c3
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • برند : میدیا
  • عملکرد : سرمایش
  • حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی : 23 متر
  • مساحت تحت پوشش تا : 50 تا 70 متر مربع(براساس شرایط)
  • صفحه نمایشگر : مخفی
  • سیستم تشخیص تعداد نفرات : دارد
  • گاز مبرد : R22
  • قابلیت کارکرد در مناطق : معتدل و حاره ای
  • کمپرسور : پیستونی
  • ظرفیت کولرگازی : 36000
  • حالت نصب : دیواری
  • اینورتر : ندارد
  بیشتر +