منبع تحت فشار

منبع تحت فشار یا منبع انبساط که امروزه با عنوان منبع پمپ نیز از آن یاد میشود به منظور ذخیره آب با فشار در صنعت تاسیسات به کار میرود. منابع تحت فشار در دو نوع دیافراگمی و تیوپ دار تولید و عرضه میشوند. و اغلب در بازار به دلیل ناآگاهی با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند. جهت آشنایی با انواع منبع انبساط , کاربردها و نحوه نصب تا انتهای مطلب را مطالعه فرمایید.

بیشتر